Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в eTwinning семинар в град Тур, Франция, 15-17 ноември 2019 (приключен)

окт. 17, 2019

 

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

на тема  „etwinning семинар STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)“.

15 – 17 ноември 2019 година, Тур, Франция

 

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема Science, Technology, Engineering, and Mathematics,

който ще се проведе в периода  15 – 17 ноември 2019 година в Тур, Франция,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Ще бъдат разглеждани кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  • Наличие на регистрация в eTwinning платформата;
  • Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво В2;
  • Кандидатът да преподава в някоя от посочените професионални области;
  • Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

Легитимност на кандидатурата;

Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 15 – 17 ноември 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук: PDW_APPLICATION_FRANCE 2019

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч на 21.10.2019г., понеделник, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg