Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в eTwinning семинар в Братислава, Словакия

сеп. 10, 2019

 

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар за професионално развитие

10 – 12 октомври 2019 година, Братислава, Словакия

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар

на тема  Collaborative activities go beyond communication and exchange of materials

10 – 12 октомври 2019 година, Братислава, Словакия

Във връзка с предстоящия eTwinning контактен семинар на тема Collaborative activities go beyond communication and exchange of materials, който ще се проведе в периода  10 – 12 октомври 2019 година в Братислава, Словакия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, които се интересуват от зададената тема, притежаващи регистрация в eTwinning платформата и работещи с деца на възраст 7 – 15 години.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година;
  4. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 7 – 15 години;
  5. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Очакваме в графата Subject на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар 10 – 12 Октомври 2019, Братислава, Словакия.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 10 – 12 октомври 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук:PDW_APPLICATION_bratislava-2019

Програма на семинара – AGENDA – Seminar Bratislava Oktober 2019.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч на 13.09.2019г., петък, само по електронен път, на адреси: etwinning@hrdc.bg и vyakova@hrdc.bg