Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в eTwinning семинар в Букурещ, Румъния

сеп. 10, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар за професионално развитие

11 – 13 октомври 2019 година, Букурещ, Румъния

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар

на тема  Developing Skills through Students Involvement in eTwinning projects

11 – 13 октомври 2019 година, Букурещ, Румъния

Във връзка с предстоящия eTwinning контактен семинар на тема  “Developing Skills through Students Involvement in eTwinning projects“, който ще се проведе в периода  11 – 13 октомври 2019 година в Букурещ, Румъния,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи регистрация в eTwinning платформата, които преподават различни предмети и които са работили по от 0 до 5 eTwinning проекта.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 11 – 13 октомври 2019г.

Очакваме в графата Subject на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар 11 – 13 Октомври 2019, Букурещ, Румъния.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от bukuresht_PDW_APPLICATION

Програма на семинара – Agenda_eTw_Seminar_Bucharest.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч на 13.09.2019г., петък, само по електронен път, на адреси: etwinning@hrdc.bg   и   vyakova@hrdc.bg