Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в eTwinning семинар в Малта, 23 – 25 май 2024г.

апр. 2, 2024

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар, насочен към учители в предучилищна и начална образователна степен,

на тема: „eTwinning & Well-Being in Schools”   

 23-25 май 2024г., Малта

           Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Малта, eTwinning семинар, насочен към учители в предучилищна и начална образователна степен, на тема: „eTwinning & Well-Being in Schools”, който ще се проведе в периода 23-25 май 2024г. в Малта, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

           Целта на семинара е да помогне на участниците да подготвят европейски eTwinning проекти по темата, да се запознаят и използват AI инструменти и AI услуги в eTwinning проекти; да планират проект и да се запознаят с тънкости при планирането и изпълнението, както и с добри практики.

           Целевата група на семинара са учители от предучилищна и начална образователна степен.

           Ще бъдат разгледани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде учител от предучилищна и начална образователна степен, чийто профил в ESEP платформата е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на контактния семинар;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

      Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар „eTwinning & Well-Being in Schools”, 23-25 май 2024г., Малта.

      При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

   Документи за участие в конкурса –  моля, свалете и запазете файлаPDW Malta 2024

   Предварителна програма Draft Agenda NEW

   Работен език на семинара – английски език

   Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 12.04.2024г., петък, само по електронен път, на адрес: tdimitrova@hrdc.bg