Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в семинар във Виена, Австрия, 11-13 декември 2019

ное. 22, 2019

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

 

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

11 – 13 декември 2019 година, Виена, Австрия

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема „Digital Competences & IT Didactics“, който ще се проведе в периода 11-13 декември 2019 година във Виена, Австрия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, преподаватели по всички предмети във всички образователни степени, които се интересуват от развиването на ключовите компетенции, както и от това да бъдат подготвени за предстоящите промени в сферата на училищното образование и сами да развиват своите дигитални компетенции, необходими за ежедневната преподавателска практика.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В2;
  2. Кандидатът да има поне един приключен проект оп дейност eTwinning;
  3. Кандидатът мотивирано да представи готовността си за стартиране / създаване на проект на тема дигитални компетенции, който да отговаря на неговите интереси;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Насърчава се включването на учители, които до момента не са участвали в международен семинар по eTwinning.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинараанглийски.

Предвиждан период на командировката – 11 – 13 декември 2019г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук:  PDW_APPLICATION-Vienna december 2019

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 11.00 часа на 25.11.2019г., (понеделник), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg