Обратно към ЦРЧР

LifeComp – The European competence framework for better lives

юни 15, 2023

Уважаеми колеги,

Предоставяме на вашето внимание европейската рамка LifeComp – структурираната рамка на уменията за живота, особено необходими в днешния несигурен свят.

LifeComp, европейската рамка за личностни, социални и ключови компетенции, се състои от девет компетенции, организирани в три сфери: личностни – саморегулация, гъвкавост и благополучие; социални емпатия, комуникация, сътрудничество; уменията за учене –  нагласа за растеж, критично мислене и управление на ученето. Социо-емоционалните и когнитивните компетенции са важни за обучаемите, тъй като повишават техния академичен успех и благополучие, както и умението им да учат през целия живот, което е ключово за просперитета в нашата цифрова ера. Тези компетенции са от значение и за преподавателите и училищата, тъй като допринасят за повишаване на индивидуалната устойчивост и устойчивостта на общността като цяло.

Инфографика на рамката можете да видите тук: lifecomp_infographic_identifiers_1

Повече по темата можете да прочетете тук.

Екип eTwinning България