Обратно към ЦРЧР

National GREEN EVENT, 18 – 20. 08.2021г.

авг. 23, 2021

            Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национално звено за координация по дейност eTwinning, България, както и на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ и национална Евродеск точка, проведе в периода 18.08.2021г. – 20.08.2021г. тематично Зелено събитие в град Сандански.

            Събитието „National GREEN EVENT“  беше насочено към Европейския зелен пакт и особено актуалната зелена тема – Екологичните проблеми и предизвикателствата пред планетата. В този контекст то бе ориентирано към организации, работещи по eTwinning проекти, по проекти, финансирани от Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, и съответно към представители на различни общности – учители, преподаватели, директори на училища и детски градини, представители на организации, работещи в младежкия сектор, студенти и университетски преподаватели, ангажирани в работата си с посочената тема.

            Участници от всички образователни сектори  споделиха успешни зелени практики и добър опит, представиха свои наградени проекти, както и отлични финални продукти. Бяха представени наградените по време на Годишната eTwinning конференция на 2020 и 2021г. eTwinning проекти, разработени на екологична тема.

            Характерната за град Сандански грижа за околната среда, наличието на лековит въздух, минерални извори, многобройни столетни дървета, обявени за природни забележителности, както и един от най-големите по площ и красиви градски паркове в страната, заедно с многобройните археологически забележителности, бяха поводът град Сандански да бъде избран за място на провеждане на зелено събитие по най-голямата програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт.