Обратно към ЦРЧР

Национален eTwinning знак за качество – срок за кандидатстване – 31 юли 2023г.

юни 19, 2023

Уважаеми колеги,

Националното звено за координация по дейност eTwinning  Ви уведомява, чe считано от 2022 година, сроковете за кандидатстване за Национален знак за качество NQL се изместват за по-ранен период  през календарната година.

Кандидатурите за NQL 2023 ще могат да бъдат подавани най-късно до 31 юли 2023г.

Няколко важни детайла:

  • eTwinning Знаците за качество се присъждат на учителите за тяхната индивидуална работа и за работата на техните ученици по даден проект, въз основа на обща европейска рамка за оценка.
  • Моля, обърнете внимание, че само първите четири подадени от вас проекта ще бъдат взети предвид и оценени от Националното звено за координация. Направете внимателен подбор на проектите, които според вас заслужават Знак за качество. Силно препоръчително е в рамките на една учебна година един учител да работи по не повече от четири eTwinning проекта.
  • Значим нов елемент, въведен от Централното звено за координация в Брюксел – от тази година само европейски проекти (с основатели от две различни държави) могат да кандидатстват за Национален знак за качество. Национални проекти (с основатели от една и съща държава) не могат да кандидатстват за Национален знак за качество, дори ако на по-късен етап добавят партньори от друга държава.
  • Националните проекти ще могат да кандидатстват за награда само на националните или тематични eTwinning конкурси в своите страни.

Повече за процеса и изискванията за кандидатстване можете да прочетете тук. Не забравяйте да се консултирате с вече съществуващите NQL материали – тук.

Оценката на Националните знаци за качество 2023 се очаква да бъде финализирана до края на месец септември 2023г. и резултатите – оповестени в началото на м. октомври 2023г.

Следете и останалите ни съобщения, свързани с предстоящи обучения, както и с национални и международни семинари. 

Не пропускайте значимите за Вас срокове!

Екип eTwinning България