Обратно към ЦРЧР

Национален eTwinning знак за качество 2024 – срок за кандидатстване – 31 юли 2024г.

юни 20, 2024

Уважаеми колеги,

Националното звено за координация по дейност eTwinning  Ви уведомява, чe срокът за кандидатстване се удължава и кандидатурите за Национален знак за качество на eTwinning проектите през 2024 ще могат да бъдат подавани най-късно до 31 юли 2024г., 23.59ч.

Няколко важни детайла:

  • eTwinning Знаците за качество се присъждат на учителите за тяхната индивидуална работа и за работата на техните ученици по даден проект, въз основа на обща европейска рамка за оценка.
  • Моля, обърнете внимание, че само първите четири подадени от вас проекта ще бъдат взети предвид и оценени от Националното звено за координация. Направете внимателен подбор на проектите, които според вас заслужават Знак за качество. Силно препоръчително е в рамките на една учебна година един учител да работи по не повече от четири eTwinning проекта.
  • Значим нов елемент, въведен от Централното звено за координация в Брюксел – от 2023 година само европейски проекти (с основатели от две различни държави) могат да кандидатстват за Национален знак за качество. Национални проекти (с основатели от една и съща държава), както и Intraschool проектите, не могат да кандидатстват за Национален знак за качество, дори ако на по-късен етап добавят партньори от друга държава.
  • Националните проекти могат да кандидатстват за награда само на националните или тематични eTwinning конкурси в своите страни.

     Повече за процеса и изискванията за кандидатстване можете да прочетете тук. Не забравяйте да се консултирате с вече съществуващите NQL материали – тук.

Оценката на Националните знаци за качество 2024 се очаква да бъде финализирана до края на месец септември 2024г. и резултатите – оповестени в средата на м. октомври 2023г.

Следете и останалите ни съобщения, свързани с предстоящи обучения, както и с национални и международни семинари. 

Не пропускайте значимите за Вас срокове!

Екип eTwinning България