Обратно към ЦРЧР

Националната инициатива Европейска седмица в България: 9 – 17 май 2021

май 12, 2021

Уважаеми колеги,

В периода 9 – 17 май 2021г. се провежда националната инициатива Европейска седмица в България. Кампанията се организира от Националното звено за координация по дейност eTwinning за България с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – България, Евридика – България, Евродеск – България и ECVET.  

Каним всички организации, които провеждат различни събития, свързани с една от двете обявени теми – Ден на Европа или Ден на eTwinning, да се включат в конкурса.

Ако желаете да направите това, моля да обърнете внимание на следната информация:

 • Пътна карта на събитието можете да откриете тук: Пътна карта
 • За популяризиране на европейските ценности и за да регистрирате своето участие в инициативата, Ви каним да попълните формуляр за участие.                            

                             Срок   19.05.2021.          Линк  http://bit.ly/9EUday

 • На специално създадената Padlet стена можете да представите своето участие, като отбележите на нея своето училище / детска градина / образователна институция.                      

                            Срок 19.05.2021    Линк http://bit.ly/9EUday1

 • Насоки за изготвяне на публикацията за Вашето събитие – http://bit.ly/9MayBG1
 • Каним ви да отбележите на ThingLink карта своето училище / детска градина / образователна институция, участваща в кампанията.

                             Срок 19.05.2021    Линк  http://bit.ly/9EUday2

 • Основни критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатурите:
  • Иновативност
  • Актуалност
  • Участие на децата / учениците / обучаемите
  • Мащабност на дейностите 
  • Резултати / въздействие
 • Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 03.06.2021 г. 

Желаем успех на всички участници!

Очакваме Ви!

Екипът на eTwinning България