Обратно към ЦРЧР

PDW семинар за начинаещи в eTwinning, 16.10. – 18.10.2023г. в гр. Аман, Йордания

авг. 25, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в международен eTwinning семинар за начинаещи eTwinning учители в начална и прогимназиална училищна степен,  който ще се проведе в периода 16 – 18 октомври 2023 година

в гр. Аман, Йордания

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Йордания, семинар за начинаещи eTwinning учители, преподаватели в начална и прогимназиална училищна степен (възраст на обучаемите 8 – 16г.) който ще се проведе в периода 16.10. – 18.10.2023г. в гр. Аман, Йордания, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници. Целта на семинара е участниците (учители по история, география, изкуство, музика, литература, философия, английски език, математика и природни науки) да разработят съвместни проекти, на английски език, за подобряване на иновациите и творчеството в 21-век. Това може да се постигне чрез музика, технологии, изкуство, кулинарни традиции, геймификация, като фокусът при разработване а проектите да е по-специално върху иновациите и използването на ИКТ.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде eTwinning учители в начална и прогимназиална училищна степен;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 6 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning;
  5. Кандидатът да притежава валиден задграничен паспорт (срок на валидност минимум 6 месеца от датата на пътуването).

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано международен eTwinning семинар за начинаещи eTwinning учители в начална и прогимназиална училищна степен в гр. Аман, Йордания. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Програма на семинара – Multilateral Seminar Agenda.

Документи за кандидатстване – PDW_APPLICATION-Yordania 2023.

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 17.00ч. на 06.09.2023г., сряда, само по електронен път, на адрес: tdimitrova@hrdc.bg