Обратно към ЦРЧР

Резултати от инициативата Европейска седмица в България

юни 3, 2021

Уважаеми колеги,

В периода 9 – 17 май 2021г. се провeде националната инициатива Европейска седмица в България. Кампанията бе организирана от Националното звено за координация по дейност eTwinning за България с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – България, Евридика – България, Евродеск – България и ECVET. Цел на кампанията бе популяризирането на общоевропейските ценности.

Организациите участници проведоха различни събития, свързани с Деня на Европа или Деня на eTwinning. Много от тях се включиха в конкурс, където представиха резултатите от Европейската седмица в България.

38 детски градини, училища и други институции от цялата страна отразиха в конкурс своето участие. Във възрастова група от 3 до 7 години се включиха 14 детски градини. Във възрастова група от 8 до 15 години взеха участие 15 училища, във възрастова група от 16 до 19 години – 8 училища и във възрастова група 19+ – един университет.

Активно и многобройно беше участието в събитията, посветени на Деня на Европа и Деня на еТwinning. Само в конкурсната част на събитията се включиха общо 4346 деца, ученици и студенти. 3332 е броят на други участници в инициативата (родители, учители, граждани). Отделно още много детски градини и училища отбелязаха празничния ден чрез събития, в които бе даден път на празника, радостта и творчеството. Институциите се включиха в отбелязването на Европейската седмица в България чрез разнообразни, креативни форми на участие – викторини, дискусии, конкурси, изложби, беседи, презентации, рисунки на асфалт, онлайн игри, изработка на плакати, стартиране на нови еТwinning проекти, онлайн уроци, дискусионни форуми. В тях участниците разказваха за историята на Европейския съюз, за новите предизвикателства пред Обединена Европа, за общоевропейските ценности, които създават единство, сътрудничество, солидарност.

Благодарим на всички участници за големия интерес към темата, за старанието, за творческия и позитивен подход. Високо оценяваме вашия труд. Вие направихте този Ден истински празник!

Резултатите от конкурса можете да видите тук: rezultati konkurs:

Карта на проведените събития можете да видите тук

Екипът на eTwinning България