Обратно към ЦРЧР

Заедно сме по-силни

мар. 19, 2022

Уважаеми колеги,

Ние, общността на eTwinning в Европа, искаме да изразим солидарността си с нашите украински приятели, колеги от НЗК, учители и ученици.

По време на 9-годишното си участие в eTwinning 3271 учители от 1682 украински училища създадоха здрави приятелски връзки с други европейски учители и училища, като се включиха в съвместни проекти и образователни дейности.

На 24 февруари 2022 г. тези връзки бяха прекъснати.

Вижте как eTwinning общността изразява своята подкрепа и солидарност: тук

eTwinning общността разчита на вашата активна роля в изразяването на общата ни солидарност.