Обратно към ЦРЧР

Публикации

2022 година

BULGARIA DISCOVERED 2022

Европейски програми и инициативи, управлявани от ЦРЧР (03.2022г.)

Ръководство на Програма „Еразъм+“ – версия 2; 2022г.; на английски език;  на български език

2021 година

Преподаване на медийна грамотност и борба с дезинформацията чрез eTwinning

2020 година

Класни стаи в действие  –  2020г.  (Преподаване на климатичните промени с eTwinning)

Как да регистрираме eTwinning проект? Еразъм и eTwinning проект

Tри стъпки към Националния знак за качество

2019 година

Мисия на eTwinning училищата  –  тук

Ако не в училищата, то къде? – 2019 

2018 година

Broshura_eTw_2018

Добри еTwinning практики – Седма национална конференция „Насърчаване на четенето“ – 2018г.

Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето“ – 2017 г. – издание 2018г.

2016 година

Да възпитаваме дигитални граждани – развиване на активна гражданска позиция чрез eTwinning – тук

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки чрез новия eTwinning Live – тук

Добри пактики 2015 – Разкази на учители, получили Европейски знак за качество 2015г. – тук

2015 година

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки чрез новия eTwinning Live – тук

Добри пактики 2014 – Разкази на учители, получили Европейски знак за качество 2014г. – тук

Национален eTwinning – стартиране на дейността в България – тук

2014 година

Съкровищница, Идеи и добри практики от Национална конференция „Насърчаване на четенето“ – тук

Добри практики в насърчаване на четенето 2014 – тук

2013 година

Добри практики на eTwinning 2013  – тук

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки 2014 – тук

eTwinning Модерното училищно партньорство 2014 – тук

Инфобюлетин Информационно издание 2014  – тук

Информационен бюлетин бр. 17, 2013г. – тук

Добри практики на eTwinning 2013  – тук

Информационен бюлетин бр. 16, 2013г. – тук

Добри практики eTwinning Разкази на учители, спечелили Национален знак за качество през 2011 и 2013г. – тук

2012 година

eTwinning и Коменски добър педагогически опит. Сборник със статии, книга 2,  2012г. – тук

eTwinning и  Коменски  –  Успешното училищно партньорство 2012г. – тук

Брошура eTwinning общността на училищата в Европа, 2012г. – тук

2011 година

Инфобюлетин  бр. 11, 2011г. – тук

eTwinning и  Коменски добро сътрудничество, 2011г. – тук

2010 година

eTwinning – модерната общност на европейските училища и детски градини, 2010г.- тук

2009 година

Инфобюлетин бр. 4 , 2009 г. – тук

Инфобюлетин бр. 5 , 2009 г. – тук

Инфобюлетин бр. 6 , 2009 г. – тук